De bibliotheek als ontwikkelaar van mensen. Dat is de titel van onze lange-termijn toekomstvisie die we eind 2019 opleverden. Wij willen niet alleen informatie aanbieden. Wij willen mensen ondersteunen en stimuleren om die informatie te filteren, beoordelen, begrijpen en om te zetten in praktische kennis en wijsheid. Wij helpen mensen zelfredzaam te worden en zich verder te ontplooien. We zijn meer dan een gebouw vol boeken. We zijn een ontwikkelaar van mensen.

De bibliotheek is, en blijft, een toegankelijke plek voor inspiratie, het opdoen van ervaringen, verdieping en het delen van kennis. Als inhoudsregisseur brengen we de juiste partijen bij elkaar om inhoud uit te diepen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Maar we zijn ook een inhoudsspecialist, door zelf verdieping aan te brengen en kennis uit te dragen. Bijvoorbeeld als het gaat over het bevorderen van leesplezier of digitale vaardigheden. Het aanbieden van inhoud die er toe leidt dat welzijn en welvaart verhoogd wordt en mensen beter in staat zijn deel te nemen aan de maatschappij - en die ook zelf mede vorm kunnen geven - past bij de bibliotheek.

We richten ons op de toekomst. Maar we staan ook met aandacht en trots stil bij wat we in 2019 bereikt hebben.

Bekijk De bibliotheek als ontwikkelaar van mensen

Feiten en cijfers

Het uitgangspunt bij de activiteiten van de bibliotheek is ontwikkeling van alle inwoners van Eindhoven en Waalre. De manier waarop dit gebeurt is even divers als de inwoners zelf. Met een wereld aan boeken, digitale materialen, deskundige medewerkers en talloze inspirerende activiteiten. We bieden een podium voor het talent dat in de regio aanwezig is en dagen uit om kennis te delen.

De roep om aanwezigheid in de wijken is na jaren nog steeds niet verstomd. Ook bij het (niet)gebruikersonderzoek dat wij deden ten behoeve van onze toekomstvisie werd deze vraag weer opgehaald. In april openden we Expeditie E. In hartje Winkelcentrum Woensel is dit de uitgelezen locatie om het persoonlijke contact met de wijkbewoners op te zoeken. Een logische plek gezien de kans op laaggeletterdheid en digibetisme in de omliggende wijken. Op basis van dit contact experimenteren we en onderzoeken we de functie van een toekomstbestendige bibliotheek. We stellen een activiteitenprogramma samen dat nauw aansluit op de behoeftes van de inwoners.

Voor de periode 2019 – 2023 zijn we wederom gecertificeerd. Een externe auditcommissie was overtuigd van onze toekomstbestendigheid en de kwaliteit van onze programma’s en diensten voor geletterdheid.

De doorontwikkeling Bibliotheek op Spil is bestuurlijk goedgekeurd en vastgesteld in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de leerlijnen Leesplezier en Digitale geletterdheid en de differentiatie van het aanbod op niveau en maatwerk.

De vaste locaties van de bibliotheek

De bibliotheek is aanwezig op

65
spilcentra en basisscholen
in Eindhoven*
5
spilcentra en basisscholen
in Waalre **
3
kinderdagverblijven
stand alone
* op 67 locaties
** op 4 locaties

Bezoekers De Witte Dame Bezoekers Expeditie E

Aantal leden

De Witte Dame

Expeditie E

de Bibliotheek Waalre

Jeugdleden onderwijsinstellingen

Aantal betaalde abonnementen Eindhoven + Waalre

535
Studenten
20% korting
657
Tientjesleden
(voor minima)

Aantal nieuwe leden (18+)

Werkplekken in de Witte Dame

157
zonder computer
31
met computer
4
computers speciaal voor kinderen

Totaal aantal projecten op basisscholen en SPIL-centra

Eindhoven

1.072 projecten
21.907 deelnemers

Waalre

175
projecten
3.582
deelnemers

Taal

Taal staat aan de basis van onze ontwikkeling. Bij het stimuleren van de taalbeheersing is plezier noodzakelijk; als mensen plezier beleven aan taal dan begrijpen ze een taal veel beter en sneller. Dit begint al bij de allerjongsten.

De mediacoaches bevorderen samen met de basisscholen en voorschoolse instellingen het leesplezier bij de kinderen. Het project Kwispellezen, dat zowel in Waalre als in Eindhoven is uitgerold, is een mooi voorbeeld hoe kinderen plezier in lezen terugkrijgen door wekelijks voor te lezen aan een speciaal getrainde voorleeshond.

Na afloop van het pilotjaar van het project Samen Thuis in Taal kunnen we concluderen dat meer dan 500 laagtaalvaardige kinderen wekelijks zijn voorgelezen. Samen met ruim 100 vrijwilligers en 12 Spilcentra is er veel optimisme over de toekomst van het project.

Ook voor volwassenen blijven we projecten en producten ontwikkelen. Als eerste Nederlandse bibliotheek mogen we BorrowBox aan onze leden aanbieden; een Engelstalige collectie e-books en audio boeken. Ook Books on Tour beleefde bij ons zijn primeur. Met dit literaire programma, in samenwerking met onder andere de Vrije Uitgevers samengesteld, wordt literatuur feestelijk onder de aandacht gebracht.

De roep om bevordering van de taalbeheersing wordt landelijk gehoord, met de oproep voor een Leesoffensief, en zeker ook binnen de stad. Samen met de gemeente en het Ster College is het Stadsplan Basisvaardigheden ondertekend, om jaarlijks 1.700 laaggeletterde Eindhovenaren extra te ondersteunen.

Aantal uitgeleende materialen

Aantal actieve e-bookleners

E-bookleners jeugd (0-17)

E-bookleners volwassen (18+)

2.366

Uitgeleende e-books

BorrowBox

187
gebruikers
(sinds eind april 2019)
339
geleende
materialen

Deelnemers wekelijks Taalcafé (gemiddelde per bijeenkomst)

Aantal uitgerijkte Boekstartkoffertjes*

364
*Twee gratis boekjes om samen met je baby te lezen.

Thuisbezorgingen van geleende materialen

738

We werkten samen met

Aantal afhalingen bewonersbibliotheken

Uitleningen op school

391.178

Schoolprojecten leesplezier

Projecten
Kinderen die deelnamen

Digitaal

Om je in de 21e eeuw goed te kunnen ontwikkelen is digitale geletterdheid een absolute randvoorwaarde. Veel basisscholen springen op deze ontwikkeling in. De mediacoaches met hun actuele kennis over digitale ontwikkelingen bieden ondersteuning.

Met Kinderopvang Dikkie & Dik is een vervolgstap gezet; door een gezamenlijk vierjarenplan op te stellen over het integreren van mediaopvoeding in de dagelijkse praktijk.

In de jeugdcollectie zijn nieuwe producten opgenomen, die een koppeling maken tussen leesplezier en digitale geletterdheid. In de Puzzeltas vind je een puzzel met AR, met een bijbehorend prentenboek en informatieboekje. De BeeBot uitleenkrat combineert de BeeBot met een themamat en bijbehorend boek.

Tijdens het jaarlijkse Tech & Play Kids Festival mmaken kinderen op een speelse manier kennis met de mogelijkheden van techniek. Het Beursgebouw sloot haar bestaan af met ons festival.

Ook voor volwassenen is er een uitgebreid programma om de digitale vaardigheden te vergroten. Naast ons vaste programma in De Witte Dame, Expeditie E en Waalre bieden we samen met Digitolk het programma Digisterker ook aan in buurtcentra in Woensel en Stratum.

Intern gaan we ook mee met de digitale voortgang. Zo is er een eigen videoteam opgericht, die zelfstandig videoproducties realiseert.

DigiCafé bezoekers

332
De Witte Dame
23
de Bibliotheek Waalre

Klik & Tik

311
gevolgde lessen

We groeiden flink op social media

Nieuwsbrief ontvangers

9.650
Nieuwsbrief algemeen
6.333Nieuwsbrief educatief
7.246
Jeugdnieuwsbrief

Bieb-app

Blog

1.349
bezoekers
2.552
weergaven

Pressreader, digitale tool voor internationale kranten en tijdschriften

Aantal gebruikers

Schoolprojecten digitale geletterdheid

Projecten
Kinderen die deelnamen

Kennisdeling en
talentontwikkeling

Informatie en kennis zijn essentieel voor zelfontwikkeling. Als inhoudsregisseur brengen wij de juiste partijen samen om onderwerpen onder de aandacht te brengen die mensen helpen hun welvaart en welzijn te vergroten.

Dit leidt tot een rijk en gevarieerd aanbod aan activiteiten, workshops en lezingen. Bekende namen gaven een lezing, zoals Griet Op de Beeck, Frits Philips, Kader Abdolah en Tim Fransen. Je kon kennis opdoen over geluk, gezondheid, opvoeding en heel veel meer.

Kinderen leren veel door te doen. De Makersplaats heeft een vaste plek gekregen in De Witte Dame. In de werkplaats staat een scala aan gereedschap en materialen ter beschikking. Hier stimuleren we bij zowel kinderen als volwassenen dat ze zelfstandig of onder begeleiding hun talenten ontdekken, verdiepen en delen.

We boden een podium ‘KennisMakers’, mensen uit Eindhoven en Waalre die hun kennis willen delen, en zetten een reeks aan spreekuren op waarin specifieke kennis gedeeld werd; voor studenten, vrijwilligers, mensen met juridische vragen en werkzoekenden.

We spelen in op wat er in de stad speelt en belangrijke gebeurtenissen. Zo ontwikkelden we het project ‘75 jaar bevrijd, oud vertelt, jong geeft het door’. Begeleid door leerlingen van het Summa College interviewden basisschoolleerlingen ooggetuigen van WOII. Studenten van het SintLucas verwerkte deze verhalen in een digitaal magazine.

Eindhoven wordt steeds internationaler. In samenhang daarmee is het Engelstalige programma flink vergroot.

We hebben het initiatief genomen om een netwerk voor een Leven Lang Ontwikkelen op te zetten in Eindhoven. Dit resulteerde in een pleidooi voor een excellente, eigentijdse, regionale infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen.

Aantal deelnemers aan activiteiten

Aantal evenementen

Activiteiten ter professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers

62
activiteiten
403
deelnemers

Meedoen

Wij geloven in een ‘inclusieve samenleving’ waarin iedereen in staat gesteld wordt zijn of haar bijdrage te leveren en mee te doen. Dat maken we concreet door een waardevolle ervaringsplek te bieden aan vele vrijwilligers en stagiairs – ook in het Bibliotheekcafé. Alle vrijwilligers krijgen bij ons een ‘maatje’ en een plan om aan eigen leerdoelen te kunnen werken. Studenten vinden in de bibliotheek een stageplaats of krijgen de ruimte om schoolopdrachten uit te voeren.

Ons innovatieteam Expeditie Anton gaf intern de training Design Thinking aan alle medewerkers en via een webinar aan heel bibliotheekland. Een onderdeel van deze training is PAINstorming, waarover Expeditie Anton ook workshops en presentaties gaf tijdens het internationale congres ‘Next Library’ in Aarhus, Denemarken en het Bibliotheekcongres in Rotterdam.

We zijn overtuigd van de kracht van samenwerken. Als mede-aanjager gingen we in gesprek met de Eindhovense BIS instellingen om het Pamflet Cultuur Eindhoven op te stellen – welke door maar liefst 35 partijen is ondertekend. Een gezamenlijke roep voor een ambitieus cultuurbeleid.

In samenwerking met Expat Spouses Initiative en de Gemeente Eindhoven presenteerden we het onderzoek ‘How to make internationals feel more at home in Eindhoven’ 35 externe (samenwerkings)partners.

De input van (jonge) studenten zien we als zeer waardevol in het vormgeven van de toekomst. Een groep van 24 studenten organiseerde binnen de Fontys Minor ‘Your Future Work’ een activiteit waarbij de focus lag op de verbinding tussen internationals en locals. Dit resulteerde in de activiteit Intervention for Happiness.

De bibliotheek bood

23
mensen een
leer-werktraject
10
mensen een
taaltraject
10
mensen begeleiding
naar een betaalde baan

De bibliotheek bood ruimte/begeleiding aan

338
vrijwilligers
12
stagairs

Rondleidingen voor vluchtelingen

24
groepen
259
deelnemers

Schoolprojecten ouderbetrokkenheid

155
projecten
1.302
ouders die deelnamen

Met dank aan: