2022: het jaar dat samenvattend in het teken stond van vooruitgang, groei en energie!

De bibliotheek in Best maakt per januari 2022 onderdeel uit van de Bibliotheek Eindhoven. Na een jaar van kennismaken, stroomlijnen en samenvoegen kunnen we zeggen dat er steeds meer één organisatie ontstaat. De bibliotheeksystemen zijn volledig samengevoegd, zo ook de collecties, de soorten abonnementen, het team van programmering en communicatie en de aansturing van de vrijwilligers. Samen met alle medewerkers en vrijwilligers vormen we één team.

In maart doopten we de naam van de bibliotheek – Cultuurspoor Best – om in de Bibliotheek Best . De samenwerking tussen de bibliotheek en de gemeente Best bekrachtigden we in juni met een samenwerkingsovereenkomst . In het beleidsakkoord 2022 – 2026 geeft de gemeente Best aan het belangrijk te vinden dat er een kwalitatief en breed aanbod vanuit de bibliotheek is.

Voor de verbouwing van de Bibliotheek Best bleken er meer aanpassingen nodig om van het gebouw een toekomstbestendige plek te maken, die aansluit bij de wensen van de diverse gebruikers. Het herzien van de plannen en de gestegen kosten leidden ertoe dat de verbouwing is uitgesteld.

In Best zetten we bestaande samenwerkingen voort en gingen we nieuwe samenwerkingen aan. Zo werkt op basisschool De Heydonck per september een mediacoach van de bibliotheek voor vier uur per week aan het Leesoffensief.

In 2022 nam de gemeente Eindhoven de opening van de eerste twee (van de zes) stadsdeelbibliotheken op in de gemeentelijke begroting. In hun bestuursakkoord benadrukte de gemeente het belang van de bibliotheek om ontmoeting en verbinding in de stadsdelen te stimuleren. Daarbij ligt de focus op het ontwikkelen van activiteiten gericht op het bestrijden van laaggeletterdheid en eenzaamheid.

In december wierven we vier buurtaanjagers stadsdeelbibliotheken . Samen met de bewoners en partners in de stadsdelen geven zij vanaf februari 2023 vorm en inhoud aan de nieuw op te richten stadsdeelbibliotheken. Er komt het komend jaar in ieder geval in Bennekel en Vaartbroek een stadsdeelbibliotheek. De andere locaties worden nog bepaald.

We ontvingen de Italiaanse senator Laura Garavini, kamerlid Massimo Ungaro en ambassadeur Giorgio Novello samen met Eindhovens gemeenteraadslid Miriam Frosi. In de bibliotheek maakten ze kennis met de Italiaanse kinderboekencollectie en gingen ze in gesprek met vertegenwoordigers van de Italiaanse gemeenschap. Ook de Bulgaarse ambassadeur Konstantin Dimitrov bracht ons een bezoek, gecombineerd met een bijeenkomst met de Bulgaarse gemeenschap.

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom raakte ons. Wat konden wij als bibliotheek betekenen voor deze vluchtelingen? We stelden in Eindhoven onze ruimte beschikbaar voor informatiesessies door en voor de Oekraïense gemeenschap. Hierbij was ook de Oekraïense consul Valeriy Shemeta aanwezig. Op onze website richtten we een speciale pagina in met achtergrondinformatie en een overzicht van initiatieven om vluchtelingen te helpen. Met een informatieflyer in het Oekraïens, Oekraïense boeken en een voorleesuurtjes in het Oekraïens, heetten we de vluchtelingen welkom.

Samen met alle collega’s, vrijwilligers, partners en inwoners van de regio bereikten we resultaten waar we met trots op terugkijken. In de komende hoofdstukken delen we een samenvatting van een jaar vol ontwikkelingen.

Feiten en cijfers

De bezoekers wisten de bibliotheek na de coronaperiode weer te vinden. Vooral bij de jeugd steeg het aantal leden, er werden meer fysieke boeken uitgeleend, meer boekstartkoffertjes cadeau gedaan, meer activiteiten georganiseerd en bezocht. En van de werkplekken en het Bibliotheekcafé, het hart van de bibliotheek in De Witte Dame, maakte men volop gebruik. Samen met de gemeente Eindhoven vulden we de jaarlijkse mailing richting minima aan met een folder over de bibliotheek. Vervolgens mochten we meer tientjesleden verwelkomen dan voorgaande jaren.

We ontwikkelden diverse nieuwe vormen om onze abonnementen aan te bieden. De situatie in Oekraïne was voor ons aanleiding om een gratis jaarabonnement aan te bieden aan vluchtelingen die afgelopen jaar uit een oorlogsland zijn gekomen. 91 mensen maakten hier gebruik van. Rondom de kerstdagen introduceerden we de Bibliotheek cadeaubon , die door de ontvanger kan worden omgeruild voor een jaarabonnement.

Om meer samenhang aan te brengen in onze collectie en activiteiten, werken we steeds meer met campagnes. Zoals het Bieb Familie Festival en de Bieb Warme Winter Weken , aansluitend op de Warme Kamers , een initiatief van het Leger des Heils. Tijdens het Bieb Familie Festival ontvingen we 21.000 bezoekers, van wie er 1.281 een lidmaatschap afsloten.

Cultuur Inclusief zet zich in om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. De bibliotheek is bij hen aangesloten als 'selecteur'. Niet alleen wezen we mensen met een krappe beurs op de cultuurwaardebonnen, we hielpen ook waar nodig bij het digitaal aanvragen hiervan.

In de bibliotheek in Eindhoven stond een paar weken een zuil van de voedselbank, waar bezoekers een donatie konden doen. In januari mochten we een recordbedrag van €1217,50 aan de voorzitter van de voedselbank overhandigen.

Met Deze Stad maakt maakten we samen met veertien andere culturele instellingen een visie op cultuur in het Eindhoven van 2030. Eindhoven moet een stad worden die cultureel voorop loopt. In maart presenteerden we deze visie gezamenlijk aan wethouder van cultuur Monique List-de Roos, inclusief een uitnodiging tot samenwerking met de politiek en het bedrijfsleven.

De vaste locaties van de bibliotheek

De bibliotheek is aanwezig op

65
SPIL-centra en
basisscholen in Eindhoven
5
basisscholen / kinderdagverblijven in Waalre
2
kinderdagverblijven
stand alone

De bibliotheek werkt samen met

18
middelbare scholen en
mbo's in Eindhoven*
*6 maken gebruik van de boekenvervoersdienst

Bezoekers De Witte Dame

Aantal leden*

De Witte Dame

de Bibliotheek Waalre

de Bibliotheek Best

Overige postcodes

Jeugdleden onderwijsinstellingen

*De verdeling is gemaakt op basis van de postcode van het bibliotheeklid.

Aantal betaalde abonnementen Eindhoven + Waalre + Best*

BiebBudget (€19,- per jaar)

BiebComfort (€47,- per jaar)

BiebDeluxe (€68,- per jaar)

624
Tientjesleden Eindhoven
(voor minima)
*In Best bestond tot aan november 2022 een andere abonnementenstructuur. In deze cijfers is de situatie vanaf november 2022 weergegeven.

Aantal nieuwe leden (18+)

1.714

Totaal aantal projecten op basisscholen en SPIL-centra

2021
2022
999
1.186
projecten
projecten

Totaal aantal deelnemers schoolprojecten

2021
2022
13.302
21.245
deelnemers
deelnemers

Taal

Taal staat aan de basis van onze ontwikkeling. Bij het stimuleren van de taalbeheersing is plezier noodzakelijk; als mensen plezier beleven aan taal dan begrijpen ze een taal veel beter en sneller. Dit begint al bij de allerjongsten.

In het kader van het Leesoffensief gebeurde er veel. Binnen het Leesoffensief Brabant lag de focus in 2022 veel op het voortgezet onderwijs. Vanuit onze adviseursrol binnen de werkgroep werkten we mee aan het opstellen van een kwaliteitskader waarbij inzicht, advies, borging en een concreet aanbod samenkomen in een inspiratiegids .

Het Leesoffensief Eindhoven organiseerde webinars waarmee ze 500 mensen uit diverse disciplines bereikten. De webinars gaven verdieping aan onderwerpen als meertaligheid, leesmotivatie en talige interactie met het jonge kind.

De samenwerking met het voortgezet onderwijs en mbo is in Eindhoven verder uitgebreid. Er zijn boekenspeeddates in de klas georganiseerd, scholen namen extra boekenpakketten af en we ontvingen 32 klassen voor een rondleiding door de bibliotheek. In totaal verzorgden we op acht locaties de Boekentaxi , een inlever- en afhaalpunt van bibliotheekboeken waar de leerlingen kosteloos gebruik van kunnen maken.

Samen Thuis in Taal startte na de coronarestricties weer goed op. Eind 2022 waren op alle locaties weer thuistrajecten, waarbij de taalvrijwilligers bij de kinderen thuis samen met de ouders een voorleesritueel ontwikkelen. Inmiddels is het project op vijftien scholen in Eindhoven actief. Taalvrijwilligers in Best lezen vanuit het project de Voorleestrein bij gezinnen thuis voor. De zeventien vrijwilligers doen dit ieder bij 1 a 2 gezinnen per jaar.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ondersteunden we 50 basisscholen in Eindhoven en Waalre met aanbod op het gebied van leesplezier, taalmotivatie en ouderbetrokkenheid. Ook ons reguliere aanbod breidden we uit met themapakketten en projecten die aansluiten op de wensen uit het onderwijs.

De inzet bij basisschool De Heydonck in Best is een voorbeeld van hoe aanpassingen kunnen leiden tot het vergroten van het leesplezier. RTL Nieuws interviewde onze mediacoach op basisschool De Schelp over de rol van de bibliotheek op het gebied van leesbevordering. Ook buiten de scholen werkten we aan manieren om kinderen enthousiast te maken voor lezen, bijvoorbeeld met een Kinderboeken Bingoshow .

In mei openden we samen met burgemeester Jorritsma, Heritage Language Education Network, de internationale communities én de kinderen op feestelijke wijze de uitgebreide, internationale jeugdcollectie in de bibliotheek in De Witte Dame. Samen met ruim 100 internationale gasten werd duidelijk: lezen is een feestje! De internationale jeugdcollectie bestaat uit elf talen en in zeven talen zijn er geregeld voorleesuurtjes.

Om het leesplezier onder kinderen te vergroten, en het te vergemakkelijken dat elk kind een boek vindt dat bij haar of hem past, ontwikkelde ons innovatieteam Expeditie Anton het platform What's Next Junior . Hiervoor werkten ze samen met verschillende partners: Garage2020, CQM, Edux, Smart Start, Salto en Korein. Het eerste prototype testten we in samenwerking met vier basisscholen in Eindhoven. Op basis van de feedback voeren we in 2023 nieuwe toepassingen door, zoals het geven van boekentips op basis van thema's.

In de Bibliotheek Best maakte het Taalhuis een doorstart. Tijdens een vast inloopspreekuur gaven vrijwilligers informatie en advies op het gebied van de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het Taalhuis Best werkt samen met verschillende partijen in Best die actief zijn op dit gebied.

Het Taalcafé vond in Eindhoven en Waalre weer wekelijks live plaats, met daarnaast ook nog de online variant. Omdat een deel van de bezoekers aan het Taalcafé behoefte had aan meer uitdaging, startten we de pilot ‘De Meeleesclub'. De deelnemers bespraken tijdens vijf bijeenkomsten allerlei onderwerpen aan de hand van krantenartikelen. Na positieve reacties krijgt De Meeleesclub in 2023 een vervolg.

In januari riep de jury Elif van basisschool KC BR!CKS uit tot voorleeskampioen van Best. In februari mocht Nila van Saltoschool Reigerlaan Eindhoven zich voorleeskampioen van Eindhoven noemen en Saar van de Christoffelschool pakte deze titel in Waalre. Kees pakte in Eindhoven niet de winst, maar kwam wél in het Jeugdjournaal .

Eindhovens Stadsdichter Iris Penning zou eigenlijk in januari 2022 het stokje door hebben moeten geven aan haar opvolger. Omdat veel geplande activiteiten vanwege corona geannuleerd waren, is haar stadsdichterschap met een jaar verlengd. In dit jaar nam Iris het initiatief om een Junior Stadsdichter te verkiezen, als stimuleringsprijs voor de schrijvende jeugd. Deze eervolle titel ging naar de vijftienjarige Myrthe Smetsers .

Aantal uitgeleende materialen

Aantal actieve e-bookleners

E-bookleners jeugd (0-17)

E-bookleners volwassen (18+)

Uitgeleende e-books en luisterboeken

BorrowBox

506
gebruikers
1.002
geleende materialen

Deelnemers fysiek Taalcafé (gemiddelde per bijeenkomst)

De Witte Dame
30
de Bibliotheek Waalre
17
online
56

Aantal uitgereikte Boekstartkoffertjes*

221
2021
299
2022
*Een koffertje met onder andere twee boekjes om met je baby te lezen.

We werkten samen met

Uitleningen op school

332.135
2021
370.570
2022

Schoolprojecten leesplezier

Projecten
476
2021
781
*
2022
Kinderen die deelnamen
8.491
2021
15.943
2022
*In 2022 waren we weer veel op de scholen aanwezig met speeddates. Ook breidden we het aanbod kamishibaiplaten (voorleesplaten) flink uit.

Digitaal

Om je in de 21e eeuw goed te kunnen ontwikkelen is digitale geletterdheid een absolute randvoorwaarde. Wij legden de focus op mediawijsheid bij kinderen en op digitale vaardigheid en zelfredzaamheid bij volwassenen.

2022 stond in het teken van de uitbreiding van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) . Heel oktober kreeg het IDO extra aandacht tijdens een landelijke- en provinciale campagne. Er waren televisiespotjes op de lokale zenders en posters in de stads- en streekbussen. Daarnaast plaatsten wij nog extra advertenties, ontwikkelden we een radiospot en schreven we tientallen partijen aan in Eindhoven, Waalre en Best die als toeleiders mensen op het IDO kunnen wijzen.

In de bibliotheek in Eindhoven, Waalre en Best combineerde het DigiCafé met het IDO. Zo kunnen bezoekers met alle digitale vragen bij hetzelfde spreekuur terecht. Daarnaast startten we met een wekelijks IDO-spreekuur op twee locaties in Gestel , één in Dommelbeemd en één in Buurthuis Kadans in Best. Tijdens openingstijden kon men in de bibliotheek in De Witte Dame en in Best vragen stellen aan de baliemedewerkers; 23 medewerkers en vrijwilligers zijn geschoold in het beantwoorden van IDO-vragen. Gedurende het jaar zijn er meer dan 1.000 mensen geholpen en verwezen we 280 mensen warm door naar lokale, gespecialiseerde partners.

In samenwerking met de Bibliotheek de Kempen en de Bibliotheek Veldhoven zetten we IDO-zorg op, gericht op digitale ontwikkelingen zoals patiëntportalen. In actief overleg met Maxima Medisch Centrum ontwikkelden we een flyer over IDO-zorg om onder patiënten te verspreiden.

De vraag naar Klik & Tik , een basiscomputercursus, groeide. Daarom is deze cursus in de bibliotheek in De Witte Dame uitgebreid naar twee dagdelen. Zowel in Eindhoven als in Best verzorgde SeniorWeb cursussen en workshops. In Best bemanden ze ook het Digitaal inloopspreekuur, waar ze 337 hulpvragen beantwoordden.

Op de basisscholen en kinderopvang zetten de mediacoaches zich in om kinderen bewust en veilig te leren omgaan met media. Dit deden ze zowel door het aanbieden van projecten, als door het informeren en trainen van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. In filmpjes legden de mediacoaches aan de scholen uit waarom aandacht voor mediaopvoeding en informatievaardigheden van belang is. Ook burgerschapsvaardigheden kreeg aandacht via een speciale selectie boeken, gecombineerd met een digitaal prikbord vol tips en informatie.

Bezoekers DigiCafé en Informatiepunt Digitale Overheid

Eindhoven
230
2021
1.025
2022
Waalre
30
2021
105
2022
Best
124
2022

Deelnemers Klik & Tik

63
*
*Waarvan 24 in buurtcentrum Dommelbeemd.

We zijn aanwezig op social media

Nieuwsbrief ontvangers

10.604
Nieuwsbrief algemeen
8.060
Jeugdnieuwsbrief
4.983
Nieuwsbrief Best

Mijn eBieb-app

4.879
*
gebruikers
*De Bibliotheek Best had gedurende 2022 een aparte app, waarvan de cijfers niet zijn meegenomen.

Schoolprojecten digitale geletterdheid

Projecten
Kinderen die deelnamen

Mens en
samenleving

Informatie en kennis zijn essentieel voor zelfontwikkeling. Als inhoudsregisseur brengen wij de juiste partijen samen om onderwerpen onder de aandacht te brengen die mensen helpen hun welvaart en welzijn te vergroten en actief deel te nemen aan de samenleving. Binnen het thema Mens en Samenleving definiëren wij de volgende aandachtsgebieden: Leren & Opvoeden, Gezondheid, Zingeving & Filosofie, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur, Wetenschap & Techniek, Democratie & Politiek, Economie & Werk, Sociale Identiteit en Erfgoed.

Met het vervallen van de coronarestricties konden we volop live lezingen en workshops organiseren. Aanvankelijk moest het publiek de weg naar de live bijeenkomsten weer vinden, maar gedurende het jaar steeg het aantal bezoekers. Ook online activiteiten maakten onderdeel uit van het aanbod, al was dit aantal kleiner dan voorgaande jaren.

Een greep uit het aanbod: samen met vijf Brabantse bibliotheken en de Rabobank organiseerden we een hybride lezingenreeks met Eef van Opdorp over financiële gezondheid . Connie Palmen , Esther Gerritsen en Tobi Lakmaker waren te gast in het kader van de Boekenweek. Isa Hoes en Merlijn Kamerling vertelden openhartig over rouw. In de openlucht bij Natlab was er een zomerse editie van Books on Tour , gecombineerd met een buitenfilm. En de bibliotheek was het startpunt van de reis van het Klimaatheldenboek .

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen was in de bibliotheek in Eindhoven een informatiemarkt met diverse politieke partijen. Samen met Studio040, Cultuur Eindhoven, Archipel en Ergon verzorgden we themadebatten , onder ander over de toekomstplannen voor het onderwijs . Ook de maandelijkse Tegenlicht MeetUp 040 stond in het teken van de democratie.

In Eindhoven was al langer het inloopspreekuur van Leerwerkloket Zuidoost-Brabant, voor advies over werk of opleiding. Ook in Waalre startte maandelijkse loopbaangesprekken. Daarnaast geven in Eindhoven een energiecoach en een geldcoach gratis advies.

In Waalre kwamen nieuwe samenwerkingen tot stand. Onder de naam Lezingen Platform werken meerdere lokale partijen samen aan het organiseren van lezingen, zoals een dialoogmiddag over de energietransitie . Samen met Waalres Erfgoed organiseren we tweemaal per jaar een lezing over een regionaal heem- of geschiedkundig onderwerp.

Het Love 4 Life festival was een van de hoogtepunten in Best. Deze feestelijke dag was bedoeld om kinderen van verschillende nationaliteiten met elkaar te verbinden via kunst, muziek en dans. Een ander hoogtepunt was de Indonesische Culturele Maand , een samenwerking tussen de Stichting Hibiscus uit Best, de Indonesische ambassade, Rumah Budaya in Den Haag en de bibliotheek.

We presenteerden samen met veertien Eindhovense organisaties het manifest voor een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid . De bibliotheek beloofde meer activiteiten te ontplooien om mensen met elkaar in contact te brengen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Doe een zet tegen eenzaamheid , maar ook tijdens de Voorlees- en ontmoetingslunches in Best.

Om aan te sluiten op de internationalisering van de regio organiseerden we met regelmaat Engelstalige activiteiten. Samen met Expat Center South brachten we internationals in contact met relevante organisatie tijdens een goedbezochte Happiness Lounge en Job, Career & Language Lounge .

Een spetterende afsluiting van het jaar? Daar zorgde Mad Science voor, een vaste workshopgever binnen de bibliotheken in Eindhoven, Waalre en Best.

Aantal deelnemers aan fysieke activiteiten

De Witte Dame
de Bibliotheek Waalre
de Bibliotheek Best

Aantal deelnemers cursussen de Bibliotheek Best

216

Aantal online activiteiten

Aantal deelnemers online activiteiten

Activiteiten ter professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers

Activiteiten

Deelnemers

Samen voor
de toekomst

Wij geloven in een 'inclusieve samenleving' waarin iedereen in staat gesteld wordt zijn of haar bijdrage te leveren. Dat maken we concreet door een waardevolle ervaringsplek te bieden aan vele vrijwilligers en stagiairs. Vrijwilligers krijgen bij ons een 'maatje', iemand die ze persoonlijk begeleidt, en een plan om aan eigen leerdoelen te kunnen werken. Studenten vinden in de bibliotheek een stageplaats of krijgen de ruimte om schoolopdrachten uit te voeren.

Na jaren waarin veel flexibiliteit werd gevraagd van de vrijwilligers, konden we in 2022 weer bouwen aan stabiliteit en groei . Het vrijwilligersteam van Best, ongeveer vijftig vrijwilligers, kwam onder de verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscoördinator van Eindhoven. Naast kennismaken stond het jaar in het teken van behouden wat goed werkt en aanpassen wat verbeterd kan worden. Als onderdeel van een team maken de Bestse vrijwilligers nu ook gebruik van de voordelen van het vrijwilligersbeleid, zoals scholing en professionalisering.

In april behaalden we het hoogste niveau, Trede 3, op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) . Dit bevestigt dat we op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Met de hulp van Jongerenambassadeurs kwamen we in contact met enkele jongeren. Met hen onderzoeken we hoe we de Young Adult-afdeling in de bibliotheek in De Witte Dame zo kunnen inrichten dat het goed aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Ook gaan we in gesprek over de activiteiten die we voor deze groep kunnen gaan organiseren.

Als kartrekker van acht bibliotheken uit de Brainport-regio werkten we verder aan het project 'De Bibliotheek van de toekomst': een digitaal platform met een veilige, laagdrempelige en interactieve beleving van het brede bibliotheekaanbod. De werkgroep richtte zich op vragen als: Hoe moet de Bibliotheek van de toekomst eruit komen te zien? Hoe gaat de doelgroep dit gebruiken? Hoe maken we een optimale verbinding met de doelgroep? In 2022 bouwde het team aan het concept. Er vonden verschillende creatieve sessies met de doelgroep plaats. Aan het einde van het jaar stond het concept op papier, inclusief een plan van aanpak voor de realisatie en implementatie die in 2023 gaat plaatsvinden.

Samen met Eindhoven365 en het Expat Center maakten we plannen voor de Hotspot: de ‘huiskamer van de stad en regio’ waar inwoners bijeen komen die elkaar nu niet vanzelfsprekend treffen: van internationaal tot lokaal, van jong tot oud, van theoretisch tot praktisch geschoold, van geboren Eindhovenaar tot nieuwkomer of bezoekers. We bundelden de krachten om zo bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Hotspot is dé plek voor ontmoeting, reflectie en ontwikkeling. Denk daarbij aan ruimte voor debat, informatiedeling, creativiteit en spontane ontmoetingen. De gemeente Eindhoven ziet de Hotspot als een belangrijke verbinding tussen de huidige en nieuwe bewoners van Eindhoven. In 2023 werkt een projectleider van de gemeente Eindhoven het project inhoudelijk en financieel uit.

Binnen Bibliotheek Eindhoven geven we vorm aan cultureel ondernemerschap, waarbij we met externe instellingen en samenwerkingspartners op zoek gaan naar kansen. Tot eind 2021 deden we dit vanuit de Steunstichting, daarna vanuit de afdeling ‘Externe organisaties en kansen’. Hier onderzoeken we in hoeverre innovaties, vernieuwingen of kansen bijdragen aan onze strategie en toekomstbestendigheid. Ook is het team op de hoogte van trends en ontwikkelingen en maakt ze hiervan een vertaalslag voor onze organisatie.

Intern ontwikkelen we ons door om de organisatie wendbaar en toekomstbestendig te houden. Onder de naam ‘Energie voor de toekomst’ gingen we aan de slag met drie organisatieprincipes: sturen op talent, leiderschapsontwikkeling en het organisatiebreed werken vanuit één missie. De eerste stappen richting een heldere, strategische agenda zijn gezet. Met een nieuwe organisatiestructuur gericht op onze doelgroepen, meer en nieuwe energie op HRM, een duidelijke visie op (zelf)leiderschap en ontwikkeling is er zéker energie voor de toekomst!

De bibliotheek werkte gedurende 2022 samen met:

26
mensen een
leer-werktraject
8
mensen een
taaltraject
13
mensen die doorstroomden
naar een betaalde baan
349
vrijwilligers
11
stagiairs

Rondleidingen voor vluchtelingen

30
deelnemers, 2 groepen

Schoolprojecten ouderbetrokkenheid

2021
2022
34
46
projecten
375
1090
ouders die deelnamen

Met dank aan: